"Glänta" 2014

Svenska Shiborisällskapet visade utställningen "Glänta" på Konsthantverkarna i Stockholm 24 maj - 17 juni 2014. Inspirationskälla var en text av Kerstin Ekman.


”Glad, glan och glänsa - ljusorden hörde ihop i germansk tid. Gläntan släppte in ljus i den mörka skogen. Gläntan var själv ljus. Långt fram i vår tid kallades den ett glad.” (Ekman, Kerstin 2007)

Shi-bo-ri, bara namnet är vackert och räcker för att skapa poesi. Nu kommer vårt galleri fyllas av en ljus och spännande glänta skapad av fiber, färg och fantasi. Elva textilare visar sina verk framsprungna ur den japanska tekniken, shibori. Här visar de hur rum kan skapas och hur textil kan användas i offentliga rum. Med utgångspunkt från en text av Kerstin Ekman arbetar Shiborisällskapets medlemmar i den här utställningen på ett gemensamt tema men med egna tekniker och material.

Medverkar i utställningen gör:
Carin Bergman
Barbara Berther
Linnéa Blomgren
Eva Davidsson
Ingela Friedner
Åsa Jonason
Birgitta Lagerqvist
Marie-Louise Nordin
Tomas Robefelt
Maja Sjöberg
Leyun Wang

Kommentera gärna: